ELEKTRONINĖS PREKYVIETĖS PRIVATUMO POLITIKA

Galioja nuo: [2016-11-01]

SIA Samsung Electronics Baltics, reg. Nr. 40003963909, adresas: Duntes g. 6, Ryga, Latvija („Samsung“, „mes“, „mus“, „mūsų“) supranta privatumo svarbą mūsų klientams, todėl norime aiškiai nustatyti, kokiu būdu mes renkame, naudojame, teikiame, perduodame ir saugome jūsų asmens duomenis. „Samsung“ įsipareigoja užtikrinti klientų privatumą, todėl įdiegė procedūrines ir fizines priemones jūsų asmens duomenims apsaugoti. Mes laikomės ES duomenų apsaugos direktyvos (Direktyva 95/46/EB) ir kitų analogiškų regioninių reglamentų nuostatų bei siekiame nuolat užtikrinti aukšto lygio asmens duomenų tvarkymo praktiką.

Privatumo politikoje („Politika“) paaiškinta mūsų praktika asmens duomenų tvarkymo srityje. Politika galioja „Samsung“ elektroninės prekybos platformoje, kurioje įdiegti: elektroninė prekyvietė, kurioje pirkėjai gali parduoti ir pirkti prekes ir paslaugas, elektroninės prekyvietės veikimą užtikrinanti programinė įranga, produktų katalogai, paieškos sistema, įvairūs apsipirkimo internetu variantai bei visas su tuo susijęs turinys ir medžiaga (toliau – „E. prekyvietė“, mūsų „Paslaugos“). Kad galėtume atlikti tam tikras duomenų tvarkymo funkcijas, prašysime jūsų papildomo sutikimo.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Politika taikoma nepriklausomai nuo to, kokiu įrenginiu naudojatės prisijungimui prie E. prekyvietės – kompiuteriu, mobiliuoju telefonu, planšete ar kitu įrenginiu.

Turite įdėmiai perskaityti Privatumo politiką, nes kiekvieną kartą, kai naudojatės E. prekyviete, jūs patvirtinate, kad sutinkate su Privatumo politikoje išdėstyta praktika. Jeigu su Privatumo politikoje aprašyta praktika nesutinkate, neturėtumėte naudotis E. prekyviete. 

Be to, turėtumėte reguliariai domėtis Politikos atnaujinimais. Jeigu mums atnaujinus Politiką jūs toliau naudojatės E. prekyviete, tai reiškia, kad sutinkate su atnaujinime nurodyta nauja praktika; apie mūsų nuomone svarbius pakeitimus mes taip pat galime pranešti atskiru pranešimu. Galiojanti Politikos versija visada skelbiama E. prekyvietės tinklalapyje. Norėdami sužinoti paskutinio Politikos atnaujinimo datą, patikrinkite „galioja nuo“ datą Politikos teksto viršuje.

1.    Kokią informaciją apie jūs renkame?

Tiesiogiai iš jūsų gauta informacija. Kai kurių E. prekyvietės Paslaugų gavimo metu galite pateikti mums informaciją tiesiogiai. Pavyzdžiui:

 • Kad naudotojai galėtų kurti paskyras ar profilius E. prekyvietėje, galime prašyti pateikti tam tikrą informaciją apie jūs (pvz., jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą).
 • Jums pateikus prekės ar paslaugos pirkimo užsakymą E. prekyvietėje, užsakymui vykdyti galime prašyti nurodyti jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, pristatymo ir sąskaitos siuntimo adresą (adresus), kredito kortelės duomenis.
 • Jeigu dalyvaujate mūsų ar kitos „Samsung“ grupės bendrovės remiamame konkurse ar akcijoje.
 • Jeigu pranešate apie problemą, su kuria susidūrėte E. prekyvietėje.
 • Jeigu mes prašome jūsų užpildyti anketas, kurias naudojame tyrimų, analizės ar vartotojų grupių registravimo tikslais; tačiau nesate įpareigoti į tokį prašymą atsakyti.

Informacija apie jūsų naudojimąsi E. prekyviete. Be jūsų tiesiogiai teikiamos informacijos, mes galime rinkti informaciją apie jūsų naudojimąsi E. prekyviete jūsų įrenginio programinės įrangos ir kitų priemonių pagalba. Pavyzdžiui, galime rinkti:

 • Informaciją apie prisijungimo sesijas: pvz., naudojimosi E. prekyviete laikas ir trukmė, į E. prekyvietės paieškos sistemą įvedami paieškos žodžiai ir bet kokia kita jūsų įrenginyje išsaugotų slapukų pagalba gaunama informacija.
 • Informaciją apie buvimo vietą: pvz., jūsų įrenginio GPS signalas arba informacija apie netoliese esančius bevielio ryšio prieigos punktus ir mobiliojo ryšio bokštus, kurią mes galime gauti, kai naudojatės tam tikromis Paslaugomis.
 • Kitą informaciją apie jūsų naudojimąsi E. prekyviete, pvz., apie jūsų naudojamas programėles, lankomus tinklalapius, ryšį su per E. prekyvietę prieinamu turiniu.

Kita mūsų renkama informacija. Mes taip pat galime rinkti kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį arba jūsų naudojimąsi E. prekyviete – šios informacijos rinkimo būdai nurodomi rinkimo momentu arba kitais būdais, gavus jūsų sutikimą.

Galite nuspręsti neteikti mums tam tikros asmeninės informacijos, tačiau dėl tokio sprendimo galbūt negalėsite naudotis kai kuriomis Paslaugomis.

2.    Kaip mes naudojame jūsų informaciją?

Mes galime naudoti apie jus surinktą informaciją šiems tikslams:

 • įregistruoti jus kaip E. prekyvietės naudotoją;
 • suteikti jūsų prašomą paslaugą E. prekyvietėje;
 • rodyti suasmenintą turinį ir teikti individualizuotas paslaugas remiantis jūsų ankstesniais veiksmais E. prekyvietėje;
 • reklamai, pvz., rodyti suasmenintus skelbimus;
 • mūsų rinkos, klientų, prekių ir paslaugų vertinimui ir analizei (įskaitant prašymus išreikšti jūsų nuomonę apie mūsų prekes ir paslaugas bei klientų apklausų vykdymą);
 • suprasti, kaip žmonės naudoja E. prekyvietę, kad galėtume gerinti Paslaugų kokybę ir pasiūlyti naujų prekių ir paslaugų;
 • vykdyti konkursus ir akcijas;
 • suteikti mums galimybę padėti jums, gavus jūsų prašymą dėl papildomos informacijos ar kitą užklausą;
 • informuoti jus apie Paslaugų pakeitimus; ir
 • kitais būdais, gavus jūsų sutikimą.

3.    Kam mes perduodame jūsų informaciją?

Mes neatskleisime ir neteiksime jūsų asmeninės informacijos tretiesiems asmenims jų nepriklausomiems rinkodaros ar verslo tikslais, negavę jūsų sutikimo. Tačiau mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją šiems subjektams:

 • Susijusiems asmenims. Jūsų asmeninė informacija šios Politikos 2 punkte nurodytais tikslais gali būti pateikiama kitoms „Samsung“ grupės bendrovėms, t. y. mūsų dukterinėms įmonėms, patronuojančiai bendrovei ir jos dukterinėms įmonėms. „Samsung“ grupės bendrovių sąrašą rasite adresu http://www.samsung.com/lt/info/privacy.html.
 • Paslaugų teikėjams. Mes galime pateikti jūsų asmeninę informaciją bendrovėms, teikiančioms paslaugas bendrovei „Samsung“ ar „Samsung“ vardu. Šios bendrovės gali naudotis jūsų informacija tik paslaugų teikimo mums tikslais.
 • Kitiems asmenims, kai tai būtina pagal įstatymą arba norint užtikrinti E. prekyvietės apsaugą. Tai atvejai, kai galime būti priversti pateikti jūsų asmeninę informaciją kitiems asmenims, siekdami:
  • įvykdyti taikomus įstatymus arba privalomą teisinį nurodymą (pvz., teismo įsakymą);
  • patikrinti naudojimosi E. prekyviete politikos vykdymą arba priversti laikytis naudojimosi E. prekyviete politikos; ir
  • apsaugoti „Samsung“ arba jos susijusių asmenų, verslo partnerių ar klientų teises, su nuosavybe susijusius interesus arba saugumą.
 • Kitiems su bendrovių operacijomis susijusiems asmenims. Mes galime būti priversti pateikti jūsų asmeninę informaciją trečiajam asmeniui įmonių susijungimo, turto perleidimo ar operacinio sandorio metu arba bankroto atveju.
 • Kitiems asmenims, gavus jūsų sutikimą arba nurodymą. Be Politikoje aprašytų informacijos pateikimo atvejų, mes galime teikti informaciją apie jus tretiesiems asmenims, tačiau su sąlyga, kad visais atvejais prieš tai gavome jūsų sutikimą arba reikalavimą dėl tokio informacijos pateikimo.

4.    Kaip mes užtikriname jūsų informacijos apsaugą?

Mes numatėme pagrįstas fizines ir technines priemones mūsų renkamai, su E. prekyvietės valdymu susijusiai informacijai apsaugoti, ir reguliariai šias priemones peržiūrime. Mes griežtai laikomės saugumo procedūrų, taikomų klientų informacijos saugojimui ir pateikimui.

Pirmiau išvardytų priemonių ir procedūrų tikslas – imtis tinkamų saugumo priemonių siekiant užkirsti kelią neteisėtam priėjimui prie jūsų asmens duomenų ir jų pakeitimui, atskleidimui ir (arba) sunaikinimui. Tačiau informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes darysime viską jūsų asmens duomenims apsaugoti, mes negalime garantuoti jūsų duomenų saugumo juos siunčiant į E. prekyvietės svetainę.

Jeigu pasirinkote (arba mes atsiuntėme jums) slaptažodį, kurio pagalba galite prisijungti prie tam tikrų E. prekyvietės svetainės puslapių, privalote užtikrinti slaptažodžio konfidencialumą.

E. prekyvietėje atitinkamu metu gali būti pateiktos nuorodos į mūsų partnerių, reklamos kūrėjų ir grupės bendrovių svetaines. Jeigu jūs apsilankysite tokiose svetainėse, prašome prisiminti, kad tokiose svetainėse galioja kitokios privatumo politikos, už kurias mes neprisiimame jokios atsakomybės. Prašome susipažinti su tokiomis politikomis prieš pateikdami asmens duomenis tokiose svetainėse.

5.    Sutikimas dėl duomenų perdavimo į kitas valstybes

Naudodamiesi E. prekyviete, sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija būtų renkama, perduodama, saugoma ir tvarkoma už jūsų valstybės ribų šios Politikos nustatytais būdais. Prašome atkreipti dėmesį, kad duomenų apsaugos ir kiti šalies, į kurias jūsų asmeninė informacija gali būti perduota, įstatymai gali būti ne tokie išsamūs, kaip jūsų šalies įstatymai.

6.    Priėjimas prie jūsų informacijos

Pagal kai kurių jurisdikcijų įstatymus, galite turėti teisę reikalauti duomenų apie mūsų renkamą informaciją ir ištaisyti tokios informacijos netikslumus. Tai nepaveikia jokių kitų įstatymo numatytų naudotojo teisių. Jeigu taikomi įstatymai tai leidžia, mes galime imti iš jūsų nedidelį mokestį už tokių duomenų pateikimą. Norėdami pateikti prašymą prieiti prie jūsų informacijos, prašome susisiekti su mumis kaip nurodyta toliau.

Mes norime užtikrinti, kad mūsų turima jūsų asmeninė informacija būtų visada teisinga, aktuali ir neviršytų apimties, reikalingos konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui. Todėl, pasikeitus jūsų asmeninei informacijai arba jeigu nebenorite gauti pranešimų iš mūsų, prašome pranešti mums apie tai, ir mes atitinkamai pakoreguosime, atnaujinsime arba ištrinsime jūsų asmens duomenis.

7.    Duomenų saugojimas

Mes imamės pagrįstų veiksmų užtikrinti, kad informacija apie jus būtų saugoma tik laikotarpiu, kurio reikia atitinkamiems tikslams, kuriems ji buvo renkama, arba kaip to reikalauja taikomi įstatymai.

8.    Slapukai (cookies), sekikliai (beacons) ir panašios technologijos 

Mes ir tam tikri už mūsų Paslaugų veikimą atsakingi tretieji asmenys galime tam tikrose E. prekyvietės vietose naudoti slapukus, sekiklius ir kitas technologijas.

Slapukai. Slapukai – tai nedideli duomenų failai, kuriuos siunčia tinklo tarnybinė stotis į naršyklę ir kurie saugo informaciją jūsų kompiuteryje, televizoriuje, mobiliajame telefone ar kitame įrenginyje lankantis atitinkamoje svetainėje. Slapukai padeda į jūsų įrenginį juos įrašiusiam subjektui atpažinti jus skirtingose svetainėse, paslaugose, įrenginiuose ir (arba) naršymo sesijose. Slapukai turi daugybę naudingų privalumų, pavyzdžiui:

 • Slapukai gali prisiminti jūsų prisijungimo duomenis, todėl jums nereikės jų įvedinėti kiekvieną kartą jungiantis prie paslaugos.
 • Slapukai gali padėti mums ir tretiesiems asmenims suprasti, kokios E. prekyvietės dalys yra populiariausios, nes jie padeda mums nustatyti, kokiuose puslapiuose lankytojai lankosi, kuriomis funkcijomis naudojasi ir kiek laiko skiria konkretiems puslapiams ar funkcijoms. Išanalizavę šią informaciją, galime geriau pritaikyti E. prekyvietę prie konkrečių poreikių ir atsižvelgti į naudotojų lūkesčius.
 • Slapukai padeda mums ir tretiesiems asmenims nustatyti jūsų peržiūrėtus skelbimus, kad kiekvieną kartą jums prisijungus prie E. prekyvietės būtų rodomi skirtingi skelbimai.
 • Slapukai padeda mums ir tretiesiems asmenims pateikti jums atitinkamą turinį ir reklamą, nes renka informaciją apie jūsų naudojimąsi E. prekyviete bei kitomis svetainėmis ir programėlėmis.

Kai naudojatės naršykle priėjimui prie E. prekyvietės, galite nustatyti, kad naršyklė priimtų visus slapukus, nepriimtų jokių slapukų arba praneštų jums apie kiekvieną siunčiamą slapuką. Naršyklės skiriasi, todėl, norėdami sužinoti apie tai, kaip keisti parinktis dėl slapukų, susipažinkite su savo naršyklės „Pagalbos“ meniu. Jūsų įrenginio operacinė sistema gali turėti papildomų kontrolės priemonių slapukams. 

Jūs galite atsisakyti priimti slapukus savo naršyklėje, aktyvuodami atitinkamus nustatymus. Tačiau prašome atkreipti dėmesį, kad kai kurios Paslaugos veikia tik su slapukais ir kad jums atsisakius priimti slapukus negalėsite naudotis tokiomis Paslaugomis arba jų dalimis.

SekikliaiMes ir tam tikri tretieji asmenys galime naudoti vadinamas sekiklių (arba „pikselių“) technologijas, skirtas perduoti informaciją iš jūsų įrenginio į tarnybinę stotį. Sekikliai gali būti įdėti į svetainių turinį, vaizdo įrašus ir el. laiškus bei leisti tarnybinei stočiai skaityti tam tikrą informaciją jūsų įrenginyje, nustatyti, kad peržiūrėjote tam tikrą turinį arba el. pašto žinutę, nustatyti peržiūros datą ir laiką bei jūsų įrenginio IP adresą. Mes ir tam tikri tretieji asmenys naudojame sekiklius įvairiais tikslais, įskaitant naudojimosi E. prekyviete analizę ir (kartu su slapukais) Jums aktualiausių turinio ir skelbimų pateikimą.

Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų dėl šios Politikos, E. prekyvietės veikimo arba lankymosi mūsų svetainėse, prašome susisiekti su mumis:

Atitikties skyriaus vadovas

SIA Samsung Electronics Baltics

Duntes g. 6, Ryga, LV-1013 Latvija

Grįžti
Šios svetainės ir jos turinio autorių teisių turėtoja – Samsung Electronics Baltics, SIA, Duntes g. 6, Ryga, LV-1013 Latvija. 2016. Visos teisės saugomos.
UAB Premiumstore. Įmonės kodas: 304288706. Krokuvos 13, 09314, Vilnius.
[script]loadEditorJS = function(){$('#js-filters_list1 .m-filters_priceContainer').addClass('clearfix2');}[/script]
Šioje svetainėje naudojami slapukai. Toliau naršydami šią svetainę sutinkate su mūsų slapukų naudojimo taisyklėmis. Privatumo politika
Sužinokite daugiau čia
[script]loadEditorJS = function(){$('#js-filters_list1 .m-filters_priceContainer').addClass('clearfix2');}[/script]